Náš celý tým

 foto: 3. ročník charitativního plesu na podporu dobrovolnictví 2. 4. 2016

homecoming Dresses

   

Mgr. 
Andrea Kovácsová

   
  ředitelka organizace + koordinátorka programů:
Pes kamarád,
Senior,
Dobrovolníci v Masarykově nemocnici Rakovník, Dobrov. v Památníku Lidice, 
Dobrov. pro rodiny s dětmi,
 Terénní dobrovolníci
 
  tel. +420 775 287 546  
  e-mail: kovacsova@dckladno.cz  
     

Bc.
Kateřina Langerová 

 

Mgr.
Andrea Poppová

 

Lucie Nováková,
DiS. 

Dobrovolníci v GaRCu    koordinátorka programu
Dětský úsměv
  koordinátorka programu
Pět P  a sociální pracovnice
tel.: +420 777 874 144      tel.: +420 774 333 208   tel.: +420 774 333 207 
e-mail:
langerova@dckladno.cz 
  e-mail:
poppova@dckladno.cz
  e-mail:
novakova@dckladno.cz 
         
 

 

Drahomíra Vitnerová

 
  ekonomka, účetní  
  telefon: +420 773 295 819  
  e-mail:
vitnerova@dckladno.cz
 
 

 Jakub Haman
fundraiser
tel.: +420 778 478 198
e-mail: haman@dckladno.cz

 Rada spolku | Statutární orgán 

Předsedkyně | Statutární zástupce: Mgr. Andrea Poppová
Člen: Monika Ruprichová, Mgr. Andrea Kovácsová

Členská schůze

Monika Ruprichová
Mgr. Kateřina Morávková
Lenka Vitnerová
Drahomíra Vitnerová
Pavla Kostyová
Mgr. Marek Šmejkal
Mgr. Andrea Kovácsová
Mgr. Andrea Poppová
Hana Šeráková
Barbora Barešová, DiS.