Náš celý tým

Mgr. Andrea Kovácsová

ředitelka organizace,
koordinátorka programů: Pes kamarád, Senior,
Dobrovolníci v Masarykově nemocnici Rakovník, Dobrovolníci v Památníku Lidice

tel.: +420 775 287 546
e-mail: kovacsova@dckladno.cz

Mgr. Andrea Poppová

koordinátorka programu Dětský úsměv
tel.: +420 774 333 208
e-mail: poppova@dckladno.cz

Bc. Kateřina Langerová

koordinátorka programu Dobrovolníci v GaRCu
tel.: +420 777 874 144
e-mail: langerova@dckladno.cz

Bc. Lucie Mazalová

koordinátorka programů:
Dobrovolníci pro rodiny s dětmi, Terénní dobrovolníci

tel.: +420 776 423 357
e-mail: mazalova@dckladno.cz

Marie Palánová

koordinátorka programu Pět P;
sociální pracovnice

tel.: +420 774 333 207
e-mail: palanova@dckladno.cz

Drahomíra Vitnerová

ekonomka, účetní
tel.: +420 773 295 819
e-mail: vitnerova@dckladno.cz

Jakub Haman

fundraiser
tel.: +420 778 478 198
e-mail: haman@dckladno.cz

Rada spolku | Statutární orgán 

Předsedkyně | Statutární zástupce: Mgr. Andrea Poppová
Člen: Monika Ruprichová, Mgr. Andrea Kovácsová

Členská schůze

Monika Ruprichová
Drahomíra Vitnerová
Pavla Kostyová
Mgr. Andrea Kovácsová
Mgr. Andrea Poppová
Hana Šeráková
Barbora Barešová, DiS.