Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi


Sociální služba je od roku 2016 podporována z dotačního programu OPZ projektu
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji„,
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774
na období 2016 – 2019.

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Sociální služba Pět P je registrována v Dobrovolnickém centru od roku 2007 jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Touto službou je reagováno na potřeby dítěte ve věku od 7 let a jeho rodiny, která je ze sociálně znevýhodněného prostředí, nachází se v tíživé životní situaci a potřebuje pomoc a podporu.

S klienty pracujeme terénní i ambulantní formou. Při ambulantním poskytování služby mají klienti (nejčastěji zákonní zástupci zapojených dětí) možnost společně se sociálním pracovníkem řešit nastalou situaci, hledají společně řešení a možnosti pomoci. Tyto individuální intervence probíhají v rozmezí 30 min až 2 hodiny, podle potřeb klientů.

Koordinátorka:
Mgr. Veronika Němcová
telefon: 774 333 207