Naše programy

Dětský úsměv

Činnost dobrovolníků v tomto programu spočívá v individuální docházce za dětskými klienty v Dětském centru Kladno a na Stochově a v Dětském domově v Ledcích.

Více o programu

Pes kamarád

Jedná se o dobrovolnický program založený na principu canisterapie, který u nás funguje již od roku 2005. Význam slova canisterapie se dá vyjádřit jako terapie psem. Jedná se o pozitivní působení psa na zdraví člověka prostřednictvím jejich interakce.

Více o programu

Senior

Program „Senior“ je realizován Dobrovolnickým centrem Kladno již od roku 2003 a v současné době probíhá v Domově pro Seniory Kladno Fr. Kloze, Domově Švermov, v Domově důchodců Unhošť, Smečno, Rakovník, Slaný, Beroun a Buštěhrad.

Více o programu

Pět P

Pět P je volno-časový program postavený na principu dobrovolného vztahu mezi dítětem z níže uvedené cílové skupiny a dospělým dobrovolníkem. Zkratka názvu Pět P určuje hlavní činnosti v programu: Podporu, Přátelství, Péči, Pomoc a Prevenci.

Více o programu

Terénní dobrovolníci

Základem daného programu je spolupráce dobrovolníka s jedním klientem, který není umístěn v žádném zařízení. Dobrovolník umožní klientovi aktivizaci, bude pro klienta „rušičem“ stereotypu a pomůže mu např. i v orientaci v novém prostředí supermarket, magistrát apod., což je pro mnohé seniory a lidi s postižením nepřehledné i nepříjemné místo.

Více o programu

Dobrovolníci v Garcu

Program „Dobrovolníci v Garcu“ je realizován Dobrovolnickým centrem Kladno v Geriatrickém a rehabilitačním centru Kladno – GARC. Tento program zde již v minulosti probíhal a po několikaleté pauze došlo v roce 2014 k jeho obnovení.

Více o programu

Dobrovolníci pro rodiny s dětmi

Program „Dobrovolníci pro rodiny s dětmi“ je v Dobrovolnickém centru Kladno realizován od počátku května 2010. Hlavním principem programu je dobrovolnická práce se skupinkou dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dobrovolník za dětmi dochází 1x týdně přibližně na 2 hodiny.

Více o programu

Dobrovolníci v Masar. nem. Rakovník

Tento program funguje v rakovnické nemocnici, konkrétně na oddělení LDN, od roku 2009. Spočívá především v individuálních návštěvách dobrovolníků u klientů na pokoji, kdy dobrovolníci mají k dispozici materiály pro práci s klienty, jako jsou křížovky, bloky, knihy a jiné kancelářské a výtvarné potřeby. Především se ale jedná o povídání si, což klientům často chybí.

Více o programu

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Sociální služba Pět P je registrována v Dobrovolnickém centru od roku 2007 jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Touto službou je reagováno na potřeby dítěte ve věku od 6 do 15 let a jeho rodiny, která je ze sociálně znevýhodněného prostředí, nachází se v tíživé životní situaci a potřebuje pomoc a podporu.
S klienty pracujeme terénní i ambulantní formou. Při ambulantním poskytování služby mají klienti (nejčastěji zákonní zástupci zapojených dětí) možnost společně se sociálním pracovníkem řešit nastalou situaci, hledají společně řešení a možnosti pomoci. Tyto individuální intervence probíhají v rozmezí 30 min až 2 hodiny, podle potřeb klientů.

Více o programu

Žiju s handicapem

Program Žiju s handicapem je realizován Dobrovolnickým centrem Kladno jako nejnovější dobrovolnický program od roku 2018 a v současné době probíhá v Zahradě, poskytovateli sociálních služeb, v Dobromysli Beroun, v Penzionu Klubíčko Vráž a ve Vítej, o. p. s. Je určen všem klientům se zdravotním, mentálním či kombinovaným handicapem.
Program Žiju s handicapem významným způsobem přispívá ke kvalitnějšímu a spokojenějšímu životu klientů těchto zařízení. Vede k jejich aktivizaci, zlepšení motorických schopností, paměti, logiky, řeči, pomáhá při nácviku reakcí v běžných denních situacích.

Více o programu

Dobrovolníci v Památníku Lidice

Podstatou programu jsou různé kulturní, vzdělávací, pietní a jiné aktivity dobrovolníků v Památníku Lidice.

Více o programu