Dětský úsměv

Program funguje již od počátku DCK, a to od roku 2002 a je programem velmi úspěšným a u dobrovolníků vyhledávaným. Dle dosavadních zkušeností péče dobrovolníků dětem velmi prospívá.

Jejich činnost v tomto programu spočívá v individuální docházce za dětskými klienty v Dětském centru Kladno a na Stochově a v Dětském domově v Ledcích. Důraz je kladen na možnost vytvoření a prožití individuálního vztahu dítě – dobrovolník. Vede k aktivizaci dětí a zlepšení jejich motorických schopností. Každé dítě díky svému dobrovolníkovi dostává šanci zažít si pozornost, péči, která je určena pouze jemu a nikomu jinému a kterou nemají jinak možnost zažít.

K vlastním činnostem programu patří hry, procházky, vození kočárku, výlety zážitkového charakteru, běžné denní činnosti jako je návštěva nákupního centra, jízda vlakem, autobusem ad.

Program má dlouhodobě v průměru cca 40 dobrovolníků.

Cílové skupiny

 • děti v Dětském centru Kladno a pobočce na Stochově a v Dětském domově v Ledcích
 • dobrovolníci se zájmem o nezištnou pomoc druhým

Cíle programu

 • zlepšení psychosociálních podmínek dětí v dětském domově
 • zprostředkování kontaktu se světem mimo zařízení domova
 • vytržení z každodenního stereotypu, ukázka „obyčejného světa“ za zdmi dětského domova, zprostředkování činností zážitkového charakteru i činností z běžného všedního života, poznání mezilidských vztahů dětmi
 • zlepšení psychického i fyzického stavu dětí – tj. zlepšení motorických a kognitivních funkcí atd.
 • spokojenější děti
 • spokojení dobrovolníci, poznání toho, co obnáší péče o dítě
 • aktivní a smysluplné trávení volného času dětí i dobrovolníků
 • nový přátelský vztah dobrovolníka s dítětem

Dobrovolníkem může být každý člověk

 • starší 18 let
 • s čistým výpisem z trestního rejstříku
 • s ochotou a vůlí pomoci

Aktivity programu

Individuální forma

Těžištěm tohoto programu jsou pravidelné individuální návštěvy, při kterých mají děti možnost zažít si péči a pozornost, která je věnována jen jemu! Jedná se zpravidla o vození kočárku, procházky, návštěvy hřiště, divadla, cirkusu, kina, Matějské pouti apod., o jízdu autobusem, vlakem, návštěvy nákupních center, cukrárny, „vyvádění lumpáren“ apod. Cílem je vytvořit vztah mezi dobrovolníkem a dítětem. Dobrovolník je pro dítě tetou, strýcem či kamarádem. Děti se na dobrovolníky těší, protože vědí, že to je někdo, kdo tu je jen pro ně.

Jednorázové akce

Pravidelně se také pořádají aktivity, kterých se účastní dobrovolníci spolu s dětmi. Jedná se např. o pravidelné hraní maňáskového divadla a dále o tvoření s dětmi, oboje probíhá především v Dětském centru na Stochově. Dále se jedná v červnu o Den dětského úsměvu, kde jsou pro děti připraveny soutěžní stanoviště, skákací nafukovací hrad a spousta drobných odměn a dárků. Dále se naši dobrovolníci účastní Mikulášské besídky , zahradní slavnosti, rozsvícení vánočního stromu a také mohou někteří dobrovolníci strávit s dětmi Vánoce, to vše se odehrává v Dětském centru. nepravidelně také pořádáme pro dobrovolníky s dětmi výlet do ZOO.

Chcete-li se stát dobrovolníkem, stačí zavolat koordinátorce programu (Mgr. Andrea Poppová) či přímo do centra (pevná linka) a my si s vámi domluvíme nezávazný motivační pohovor, při kterém vám vše vysvětlíme a v případě vašeho zájmu vás pozveme na Základní výcvik dobrovolníků. Pro účast v tomto programu je nutné podstoupit i psychodiagnostiku.

Koordinátorka:

Ing. Ivana Valentová
tel.: (+ 420)  774 333 208
email: valentova@dckladno.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *