Dobrovolníci v Památníku Lidice

Podstatou programu jsou různé kulturní, vzdělávací, pietní a jiné aktivity dobrovolníků v Památníku Lidice.

Dobrovolníci se mohou zapojit do činností, které si po dohodě s pracovníky památníku sami vyberou a které přispívají k rozvoji činností památníku. Dobrovolníci tak mohou vypomáhat na recepci lidického muzea, provázet turisty po pietním území, vést výukové programy pro školy i veřejnost, účastnit se veletrhů cestovního ruchu a přispívat tak k šíření většího povědomí o činnostech památníku. Dobrovolníci se také mohou realizovat v lidické galerii a vypomáhat při Mezinárodní dětské výtvarné výstavě, při různých výstavách a vernisážích nebo mohou například přepisovat audio- a videorozhovory s pamětníky lidických událostí. Součástí tohoto programu je i organizace exkurzí a besed s přeživšími lidickými ženami a dětmi, stejně jako účast dobrovolníků a veřejnosti na kulturních a pietních akcích organizovaných přímo Památníkem Lidice.

 

Dobrovolníkem může být každý člověk

 • starší 18 let
 • s čistým výpisem z trestního rejstříku
 • s ochotou a vůlí pomoci

Cíle programu

 1. Práce dobrovolníka v muzeu:
  1. provázení po pietním území,organizační a propagační výpomoc,
  2. podávání základních informací o památníku a rozdávání propagačních materiálů, pomoc při instalaci krátkodobých výstav, práce v recepci a šatně při pořádání kulturního programu Lidických zimních večerů, zajištění provozu při pietní vzpomínce.
 2. Práce dobrovolníka v lidické galerii:
  1. odborná práce při přípravě sbírkového katalogu Lidické sbírky výtvarného umění
  2. samostatné psaní katalogových hesel podle zaškolení. Práci je možné provádět i z domova, v knihovně, příp. přímo v památníku, pomoc při organizaci Mezinárodní dětské výtvarné výstavy – pomoc při přijímání prací do aktuálního ročníku soutěže, pomoc při organizaci jednotlivých soutěžních kol, zápis a skenování oceněných prací, práce v depozitáři.
 3. Práce dobrovolníka ve vzdělávacím oddělení:
  1. aktivní zapojení se do pedagogické činnosti památníku,
  2. samostatné pedagogické vedení vzdělávacích programů – jedná se především o program Příběh obce Lidice a Lidice – kronika jedné vesnice. Dobrovolník se také může spolupodílet na vedení dramatického kroužku pro děti při Památníku Lidice,
  3. spolupodílení se na tvorbě nových programů – z vlastní iniciativy může dobrovolník přispět svými nápady do nového vzdělávacího programu, který by byl v rámci vzdělávání nabízen.

 

Dále je možné vypomoci s údržbou zeleně v okolí památníku a také se aktivně účastnit veletrhů cestovního ruchu, kterých se památník pravidelně účastní.

 

 

Koordinátorka:

Mgr. Andrea Kovácsová
tel.:  (+420) 775 287 546
email: kovacsova@dckladno.cz