Pes kamarád

Jedná se dobrovolnický program založený na principu canisterapie, který u nás funguje již od roku 2005. Význam slova canisterapie se dá vyjádřit jako terapie psem. Jedná se o pozitivní působení psa na zdraví člověka prostřednictvím jejich interakce. Uplatňuje se jako podpůrná terapeutická metoda. V programu působí tzv. CT týmy (canisterapeutické týmy) složené z dobrovolníka a jeho psa, kteří projdou cyklem školení. V současné době máme na 8 CT týmů, kteří navštěvují domovy pro seniory, dětské centrum Stochov, Azylový dům Kladno, Středisko pomoci ohroženým dětem Rosa a jiná sociálně-zdravotnická zařízení.

V celém canisterapeutickém procesu je nejdůležitější přímý kontakt člověka se psem. Ten přináší oběma stranám nejen radost nebo pocity uspokojení, ale pozitivně působí i v oblasti psychické, sociální i somatické. Pes působí u klientů jako rušič stereotypu, který se na klienty dívá bez předsudků a pomáhá jim v jejich situaci tím, co umí nejlépe – být přátelský.

Dobrovolníkem v programu Pes kamarád se může stát člověk starší 18 let, trestně bezúhonný, který projde motivačním pohovorem, základním školením dobrovolníků, canisterapeutickým výcvikem se svým psem, u něhož se hodnotí poslušnost, reakce na hluk, nemocniční lůžko, invalidní vozíky aj. a účastí na CT semináři. Pokud pes a jeho pán (dobrovolník) tímto procesem projdou úspěšně, dostanou Osvědčení a zkušenou kynoložkou (odzkušovatelkou psů) jsou doporučeni do zařízení. Všechny CT výcviky i zkoušky psa jsou pro naše dobrovolníky zdarma.

Dobrovolníkem může být každý člověk

 • starší 18 let
 • s čistým výpisem z trestního rejstříku
 • s ochotou a vůlí pomoci
 • s vlastním psem s výcvikem základní poslušnosti, starším 8 měsíců a platným očkovacím průkazem

Cíle programu

 • využití pozitivního působení psa na psychické, fyzické i sociální zdraví člověka
 • aktivizace klienta, zlepšení komunikace, uvolnění stresové situace, motivace k uzdravení, prostředek k poznávání okolí atd.

Cílové skupiny

 • senioři v Domovech pro seniory
 • děti v Dětských domovech
 • děti s více vadami
 • osoby s mentálním či zdravotním postižením
 • osoby dlouhodobě nemocné

Aktivity v programu

Činností, které může CT tým s klientem dělat, je mnoho. U seniorů jsou to aktivity ke zlepšení jemné motoriky (hmatová stimulace, česání psa, uvazování obojku atd.) a činnosti, které stimulují klienta k aktivitě (zájem o aktivity venku, zájem jít se psem na procházku, pes spojuje klienta s venkovním děním a přírodou). Pes je prostředníkem při samotném kontaktu dobrovolníka s klientem, usnadňuje klientům komunikaci a celkově jim vnáší novou chuť do života. U dětí se dá canisterapie využívat pro jejich správný vývoj i učení. Pes je zdroj podnětů, při kterých dítě poznává přirozené potřeby, zažije pozitivně laděnou zkušenost, kdy není samo středem pozornosti, pozná, jak náročné může být starat se o živou bytost. Pes je zároveň přítelem, společníkem, za kterého je třeba převzít zodpovědnost. Dá se využít při velkém množství vzdělávacích her.

Koordinátorka:

Mgr. Andrea Kovácsová
tel. (+420) 775 287 546
email: kovacsova@dckladno.cz