Kurzy a školení pro dobrovolníky

Kromě Základního výcviku dobrovolníků a případně Canisterapeutického výcviku pro týmy v programu Pes kamarád, pořádáme pravidelně pro naše dobrovolníky i dobrovolné semináře na různá témata, které jim mohou pomoci v jejich programech. V minulých letech to byli například:

  • Kurz 1. pomoci

Pro dobrovolníky v programech zaměřených:

  • Děti v náhradní rodinné péči a v dětských domovech (lektorka Helena Louthanová Dis.)
  • Práce s agresivním dítětem (lektorka Simona Pekárková)
  • aj.

Pro dobrovolníky v programech zaměřených na seniory:

  • Komunikace se seniory a hospicová péče (lektorka MUDr. Tereza Dvořáková)
  • aj.

Základní výcvik dobrovolníků probíhá přibližně 1x za měsíc (podle počtu zájemců) zpravidla v sobotu od 9:00 do cca 14:00 hodin.

Podívejte se do našeho kalendáře, zda v budoucnosti nechystáme seminář, který by mohl prospěšný právě Vám!

Kalendář