Žiju s handicapem

Program Žiju s handicapem je realizován Dobrovolnickým centrem Kladno jako nejnovější dobrovolnický program od roku 2018 a v současné době probíhá v Zahradě, poskytovateli sociálních služeb, v Dobromysli Beroun, v Penzionu Klubíčko Vráž a ve Vítej, o. p. s. Je určen všem klientům se zdravotním, mentálním či kombinovaným handicapem.
Program Žiju s handicapem významným způsobem přispívá ke kvalitnějšímu a spokojenějšímu životu klientů těchto zařízení. Vede k jejich aktivizaci, zlepšení motorických schopností, paměti, logiky, řeči, pomáhá při nácviku reakcí v běžných denních situacích.
Projekt je připraven pro cca 10 dobrovolníků, po udělení akreditace by se mohl navýšit na 15.

Cílové skupiny

  • zdravotně postižení klienti v přijímajících organizacích (mentální, fyzické i kombinované postižení)
  • dobrovolníci se zájmem o nezištnou pomoc druhým
  • poskytovatelé zdravotně-sociálních služeb

AKTIVITY V PROGRAMU

Individuální forma
Těžištěm tohoto programu jsou pravidelné individuální návštěvy, při kterých se daná dvojice dobrovolník – klient vždy domlouvá na konkrétní aktivitě, která závisí na potřebách klienta, možnostech dobrovolníka i celkové situaci (počasí, denní doba, zdravotní stav klienta apod.).
Personál těchto zařízení nemá většinou dostatečné kapacity na to, věnovat se každému klientovi individuálně tak, jak by klient potřeboval nebo si přál.
Dobrovolník se proto snaží domlouvat si s klientem aktivity nejen prospěšné (tvoření pro trénink motoriky, čtení, canisterapie apod.), ale pro klienta také zábavné (procházka, návštěva kina, kavárny, dětské herny, apod.). Vždy se jedná o finančně nenáročné aktivity, například výlet, návštěva aquaparku, cirkusu, kavárny, ale také třeba „jen“ popovídání si, kreslení, tvoření, hraní společenských her.
Klient tak získává někoho, komu se může svěřit a s kým si může popovídat o všem, co ho trápí nebo naopak z čeho má radost.

Skupinové akce
Dobrovolník ve spolupráci s kontaktní osobou zařízení organizuje pravidelná i nepravidelná setkávání několika klientů (záleží na velikosti daného zařízení a na zvolené aktivitě). Nejčastěji jde o tvoření, kreslení, hraní společenských her, v některých případech o skupinový výlet. Tyto aktivity stmelují a zlepšují vztahy v zařízení a mezi klienty, klienti se něco nového naučí a pobaví se.